Aktualności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku  zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie na ww. stanowisko została wybrana:Pani Magdalena Porada, zam. Wojtyniów Szczegóły i uzasadnienie dokonanego wyborusą dostępne na stronie BIP ośrodka.

Czytaj więcej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent – 1 etat. Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP ośrodka. oraz w załączonym dokumencie: Praca – referentKlauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

Projekt Lepsze Jutro

Projekt Lepsze Jutro nr. RPSW.09.02.01.-IZ.00-26-047/16 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych dla 45 dzieci w wieku 5 – 18 lat oraz 27 rodziców w okresie od 01.03.2017 do 31.10.2018 poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w placówkach oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty wsparcia. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, których celem będzie szeroko rozumiana profilaktyka oraz wyrównywanie

Czytaj więcej »

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku  zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referent – 2 etaty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie na ww. stanowiska zostały wybrane:Pani Izabela Grzegorczyk, zam. StąporkówPani Magdalena Socha-Garbacz, zam. Błaszków Szczegóły i uzasadnienie dokonanego wyborusą dostępne na stronie BIP ośrodka.

Czytaj więcej »

Praca w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby z

Czytaj więcej »

Rodzinne domy pomocy

Rodzinny dom pomocy to placówka pomocy społecznej świadcząca w domu jednorodzinnym całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe. Działalność taka prowadzona jest przez osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony prowadzący działalność pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Placówka swoją opieką może obejmować nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 skierowanych przez ośrodek pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Usługi o których mowa powyżej realizowane

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wnioski można składać: papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko­rzy­staniem profilu zaufanego. Druk wniosku o dodatek osłonowy (zgodnie z Dz.U. z 2024 r. poz. 59) Komu przysługuje dodatek osłonowy? Dodatek ma

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w 2024r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek

Czytaj więcej »