Aktualności

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. Celem Funduszu Solidarnościowego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym poprzez umożliwienie im bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada wsparcie

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności w dniu 7 lipca 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w dniu 7 lipca 2023r. w godzinach od. 7:00 do 10:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych z terenu Gminy Stąporków. Pomoc realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 Plus.

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej do składania zgłoszeń uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do 23 czerwca 2023 r. w następujący sposób: osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00; wtorek i czwartek – od. 7:00 do 18:00), telefonicznie pod nr: 41 372 4797, 41 374 3239 lub 511 133 393, na

Czytaj więcej »

Praca w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby z

Czytaj więcej »

Rodzinne domy pomocy

Rodzinny dom pomocy to placówka pomocy społecznej świadcząca w domu jednorodzinnym całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe. Działalność taka prowadzona jest przez osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony prowadzący działalność pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Placówka swoją opieką może obejmować nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 skierowanych przez ośrodek pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Usługi o których mowa powyżej realizowane

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wnioski można składać: papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko­rzy­staniem profilu zaufanego. Druk wniosku o dodatek osłonowy (zgodnie z Dz.U. z 2024 r. poz. 59) Komu przysługuje dodatek osłonowy? Dodatek ma

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w 2024r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek

Czytaj więcej »