Praca w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełno­sprawnych.

Osoby zainteresowane powinny legitymować się: posiadaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością,   np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami  w formie wolontariatu.

Do obowiązków asystenta należało będzie wspieranie osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, między innymi pomoc osobie z niepełno­sprawnością w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne / rozrywkowe / społeczne, sportowe)
  2. zakupach przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej w ich realizacji,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnymi instytucjami / organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystaw),
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  7. utrzymaniu higieny osobistej i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  8. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) lub telefoniczny pod nr: 41/3724797, 41/3743239.