Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 – nabór osób

W związku z ogłoszonym programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych otrzymaniem przewidzianej w programie pomocy.

Wsparcie adresowane jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować i pomoc jest im niezbędna.

Program przewiduje pomoc w codziennym funkcjonowaniu i wsparcie społeczne (np. spędzanie czasu z seniorami, pomoc w kontakcie z lekarzem, dostarczanie na koszt seniora zakupów i ciepłych posiłków, wyprowadzanie psa, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych), a także poprawę bezpieczeństwa seniorów poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka), za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgops@mgops-staporkow.pl lub pod nr telefonów: 41/ 3724797, 41/ 3743239, 511 133 393 w terminie do dnia 20 stycznia 2023r.

Małgorzata Gołębiowska
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie wspierajseniora.pl