Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje organizacji pozarządowych zainteresowanych bezpośrednią dystrybucją artykułów żywnościowych wśród mieszkańców Gminy Stąporków: