Pomoc Polakom z Ukrainy

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.  

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje:

– Fundację Wolność i Demokracja
– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Kto  może skorzystać z projektu:

  • osoby, które z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli z Ukrainy na terytorium Polski po 01.01.2023 r. (także te osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, nie otrzymały pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.).
  • osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, otrzymały jakąkolwiek pomoc w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r. mogą otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnych kursów nauki języka polskiego.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

1. Działalność 3 punktów koordynacyjno-informacyjnych.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim i  ukraińskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach legalizacji pobytu oraz spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Fundacja Wolność i Demokracja
tel.
+48 519 023 817 ; tel.: +48 518 254 853;  e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
tel. 22 100 14 40, e-mail: ukraina@pol.org.pl

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
tel.+48 539 537550, e-mail: ukraina@swp.org.pl

2. Działalność 6 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które oferują:

  • Refundację kosztów transportu
  • Organizację bezpłatnego kursu j. polskiego
  • Bezpłatne podręczniki do nauki j. polskiego
  • Refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
  • Refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu j. polskiego
  • Refundację kosztów ewakuacji z Ukrainy do Polski

Konsultacje indywidualne w zakresie:

  • legalizacji pobytu,
  • spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce(np.: informacje o świadczeniach socjalnych w Polsce dla uchodźców, opiece zdrowotnej, wyrobieniu PESEL, praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informacje o możliwości wsparcia dla osób posiadających Kartę Polaka, również w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”).

Z każdej formy pomocy w ramach projektu Pomoc Polakom z Ukrainy w 2023 r.  można skorzystać jednokrotnie za pośrednictwem tylko jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja lub Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego lub Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Pozostałe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Fundacji Wolność i Demokracja