MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Zakup i dostawa materiałów

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje o unieważnieniu postępowania odnośnie udzielenia zamówienia publicznego na

Część 1 – Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Część 2  – Zakup i dostawa  zestawów gry planszowej z robotyki 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Unieważnienie postępowania

UE_EFS
Close Menu