Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniemCzęść 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw,na potrzeby…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Unieważnienie postępowania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie:Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniemCzęść 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla…

Czytaj dalej Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Projekt „Patent na Biznes”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje osoby zainteresowane - mieszkańców Gminy Stąporków o możliwości udziału w projekcie  „Patent na Biznes” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości,…

Czytaj dalej Projekt „Patent na Biznes”

Obsługa wniosków do programu „Czyste powietrze” od sierpnia 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje mieszkańców Gminy Stąporków zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…

Czytaj dalej Obsługa wniosków do programu „Czyste powietrze” od sierpnia 2021

Wydawanie żywności w dniu 17 lipca 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz Burmistrz Gminy Stąporków informują, że w dniu 17 lipca 2021 w godz. od 8:00 do 14:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych…

Czytaj dalej Wydawanie żywności w dniu 17 lipca 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – aktualizacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;…

Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – aktualizacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;…

Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej:Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie dobry start (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie nie będzie już realizował tego zadania.…

Czytaj dalej Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej:Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Odbiór żywności w dniu 12 czerwca 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz Burmistrz Gminy Stąporków informują, że w dniu 12 czerwca 2021 w godz. od 8:00 do 14:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych…

Czytaj dalej Odbiór żywności w dniu 12 czerwca 2021

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanemu przez Gminę Stąporków wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków Funduszu Solidarnościowego będzie realizował w 2021r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki…

Czytaj dalej Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Wspieraj Seniora”

Osoby starsze należą do grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są…

Czytaj dalej Program „Wspieraj Seniora”

Odbiór żywności w dniu 15 maja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz Burmistrz Gminy Stąporków informują, że w dniu 15 maja 2021 w godz. od 8:00 do 14:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych…

Czytaj dalej Odbiór żywności w dniu 15 maja 2021

Informacja dotycząca poradnictwa prawnego

Poradnictwo prawne w dniu 27 kwietnia 2021 roku zostało odwołane. Zapraszamy na konsultacje prawne w dniu 29 kwietnia 2021 r., w godzinach od 15.00 - 18.00 (stacjonarnie w siedzibie MGOPS)

Czytaj dalej Informacja dotycząca poradnictwa prawnego

Nabór kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021…

Czytaj dalej Nabór kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego