Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej:Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie dobry start (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie nie będzie już realizował tego zadania.…

Czytaj dalej Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej:Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Odbiór żywności w dniu 12 czerwca 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz Burmistrz Gminy Stąporków informują, że w dniu 12 czerwca 2021 w godz. od 8:00 do 14:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych…

Czytaj dalej Odbiór żywności w dniu 12 czerwca 2021

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanemu przez Gminę Stąporków wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków Funduszu Solidarnościowego będzie realizował w 2021r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki…

Czytaj dalej Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Wspieraj Seniora”

Osoby starsze należą do grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są…

Czytaj dalej Program „Wspieraj Seniora”

Odbiór żywności w dniu 15 maja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz Burmistrz Gminy Stąporków informują, że w dniu 15 maja 2021 w godz. od 8:00 do 14:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych…

Czytaj dalej Odbiór żywności w dniu 15 maja 2021

Informacja dotycząca poradnictwa prawnego

Poradnictwo prawne w dniu 27 kwietnia 2021 roku zostało odwołane. Zapraszamy na konsultacje prawne w dniu 29 kwietnia 2021 r., w godzinach od 15.00 - 18.00 (stacjonarnie w siedzibie MGOPS)

Czytaj dalej Informacja dotycząca poradnictwa prawnego

Nabór kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021…

Czytaj dalej Nabór kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Aktywizacja szansą na sukces

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje mieszkańców Gminy Stąporków, którzy ukończyli 30 lat, a znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, są bezrobotni i bierni zawodowo, w tym…

Czytaj dalej Aktywizacja szansą na sukces

Informacja nt. organizacji zajęć wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu o ograniczeniu aktywności społecznej, wstrzymuje się do 18.04.2021 r. realizację zadań…

Czytaj dalej Informacja nt. organizacji zajęć wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Informacja nt. realizacji zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu o ograniczeniu aktywności społecznej, wstrzymuje się do 09.04.2021 r.  realizację zadań…

Czytaj dalej Informacja nt. realizacji zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Projekt Aktywni Niepełnosprawni

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną…

Czytaj dalej Projekt Aktywni Niepełnosprawni

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu ekonomii społecznej

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.Termin upływa 29.03.2021 r.Publikujemy dla Państwa instrukcję "krok…

Czytaj dalej Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu ekonomii społecznej

Nieodpłatne porady prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2231) w 2021 roku …

Czytaj dalej Nieodpłatne porady prawne