MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zasady przyjęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie do niezbędnego minimum.

Uprzejmie prosimy  o załatwianie spraw drogą elektroniczną na adres:
mgops@mgops-staporkow.pl lub dyrektor@mgops-staporkow.pl

W sytuacjach szczególnych, wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem Ośrodka należy wcześniej ustalić  termin wizyty  pod numerami  telefonów:
– Sekretariat Ośrodka: 41 37 43 239,
– Dział Świadczeń Rodzinnych: 511 134 092, 511 134 010, 511 135 003
lub zgodnie z wykazem telefonów zamieszczonym na stronie Ośrodka: 
www.mgops-staporkow.pl

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej proszę o składanie dokumentów  w skrzynce  korespondencyjnej  zamieszczonej na drzwiach wejściowych Ośrodka

Close Menu